مفاهیم

همه‌ی وب‌سرویس‌های REST ورودی خود را به صورت یک ساختار json که در body درخواست POST ارسال شده دریافت می‌کنند. خروجی نیز به صورت یک ساختار json برگردانده می‌شود. هر خروجی یک ساختار به شکل زیر دارد. در صورتی که مقدار status برابر ۲۰۰ باشد می‌تواتید از شکل ساختاری قسمت دوم مطمئن شوید. در این صورت قسمت دوم یک ساختار با نام result است. در غیر این صورت قسمت دوم شامل کلید message است که حاوی خطاهای پیش آمده است.


{
 "status": ...,
 ...
}
     

برای مثال یک مقدار برگشتی صحیح برای وب‌سرویس درخواست اعتبار کاربر به صورت زیر است:


{
 "status": 200,
 "result":
 {
  "status": 0,
  "value": 1234
 }
}
     

همچنین مقدار برگشتی زیر نیز یک مقدار درست است که به صورت صحیح یک خطای پیش آمده را نشان می‌دهد:


{
 "status": 200,
 "result":
 {
  "status": 1,
  "value": 0
 }
}
     

اما مثال زیر یک پاسخ دارای خطا را نشان می‌دهد:


{
 "status": 500,
 "message": "خطا در سرور"
}
     

احراز هویت

جهت احراز هویت می‌توانید از توکن ایجاد شده در پنل کاربری سامانه یا نام کاربری و رمز عبور استفاده کنید. در حالتی که مایل به استفاده از توکن هستید، در هدر درخواست‌های ارسالی token را با مقدار مشخص ارسال کنید. در صورتی که مایل به استفاده از نام کاربری و رمز عبور هستید در هدر درخواست‌های ارسالی username و password را با مقادیر درست ارسال کنید.

آدرس پایه

آدرس پایه وب‌سرویس rest سامانه پیامک http://185.112.33.62/api/v1/rest می‌باشد.

مقادیر

وضعیت‌های کاربر

کدهای با مقادیر صحیح که در پاسخ بعضی از وب‌سرویس‌ها برگشت داده می‌شود.
 • 0: کاربر در وضعیت فعال قرار دارد. در برخی وب‌سرویس‌ها که جزئیاتی از حساب کاربری را برمی‌گردانند. مانند گزارش مقدار اعتبار، این مقدار مشخص می‌کند که کاربر مورد بررسی در وضعیت فعال قرار دارد و پاسخ ارائه شده معتبر است.
 • 1: کاربر مورد بررسی یافت نشده است. هنگامی که در وب‌سرویس کاربر درخواستی (بر اساس نام کاربری، شناسه یا ...) یافت نشود این مقدار وضعیت برگردانده می‌شود تا نشان دهد مقدار درخواست شده وضعیت نامعتبر دارد.
 • 2: کاربر ازمایشی. هنگامی که کاربر مورد بررسی کاربر آزمایشی وب‌سرویس باشد که جهت آزمایش و تست وب‌سرویس‌ها تعریف شده است، این کد به عنوان وضعیت کاربر برگردانده می‌شود تا نشان دهد که مقدار برگشتی فقط برای تست معتبر است.
 • 3: کاربر قفل شده. این مقدار مشخص می‌کند که کاربر مورد بررسی به دلیلی از سمت مدیریت قفل شده است و امکاناجرای وب‌سرویس روی داده‌های متعلق به این کاربر امکان‌پذیر نیست.
 • 4: کاربر منقضی شده. این کد نشان می‌دهد که عضویت کاربر مورد بررسی منقضی شده است و امکان اعمال عملیات درخواستی رو داده‌های مربوط به این کاربر ممکن نیست.
 • 5: کاربر تایید نشده. این مقدار برگشتی به عنوان وضعیت کاربر نشان می‌دهد که کاربر مورد بررسی هنوز از طوی مدیریت تایید عضویت نشده است و امکان اعمال عملیات روی داده‌های مرربوط به این کاربر وجود ندارد.
 • 6: عدم دسترسی به وب‌سرویس. این کد بازگشتی نشان می‌دهد که دسترسی به وب‌سرویس برای کاربر مورد نظر تعریف نشده است.

وضعیت‌های درخواست ثبت کاربر جدید

هنگامی که وب‌سرویسی درخواست می‌شود که حاوی ثبت یک کاربر جدید است این کدهای بازگشتی مشخص می‌کند که عملیات موفقیت‌آمیز بوده یا شکست خورده است.
 • 0: ثبت‌نام کاربر با موفقیت انجام شده است.
 • 10: نام کاربری ارسال شده نامعتبر است.
 • 11: موبایل ارسال شده نامعتبر است.
 • 12: کد ملی ارسال شده نامعتبر است.
 • 13: ایمیل ارسال شده نامعتبر است.
 • 14: مدیر کاربر درخواستی دسترسی کافی ندارد.
 • 15: نام کاربری ارسال شده قبلا ثبت شده است.
 • 16: پکیج درخواستی اشتباه است.
 • 17: رمزعبور و تکرار آن هماهنگ نیست.

وضعیت‌های ارسال پیامک

هنگامی که یک وب‌سرویس ارسال پیامک درخواست می‌شود، کدهای زیر ممکن است برگشت داده شود.
 • 0: ارسال پیامک با موفقیت انجام شده است.
 • 21: تعداد دریافت‌کننده‌ها از مقدار مجاز بیشتر است.
 • 22: کاربر اعتبار کافی برای ارسال پیامک ندارد.
 • 23: شماره اشتباه برای ارسال انتخاب شده است.
 • 24: پیام ارسال شده خالی است.
 • 25: هیچ گیرنده‌ای انتخاب نشده است.
 • 26: زمان ارسال اشتباه تنظیم شده است.
 • 27: خطای نامشخص در ارسال برای اپراتور
 • 28: داده‌های ارسالی مغایرت دارد.
 • 29: الگوی انتخاب شده فعال نیست.

وضعیت گزارش‌های پیامکی

هنگامی که یک وب‌سرویس مربوط به گزارش پیامک‌ها مانند وضعیت پیامک ارسال می‌شود این کدهای وضعیت ممکن است بازگردانده شوند.
 • 0: گزارش با موفقیت ایجاد شد.
 • 30: هیچ پیامکی انتخاب نشده است.
 • 31: هیچ گزارشی موحود نیست
 • 32: تعداد پیام‌ها از حد مجاز فراتر رفته است.

وضعیت دلیوری

sms/status :این متدد وبسرویس جهت گزارش دلیوری ارسال پیامک می باشد.
 • 0: ارسال شده به مخابرات )از اپراتور گزارش دریافت نشده(
 • 1: ارسال شده به مخابرات
 • 2: نرسیده به مخابرات
 • 3: رسیده به مخابرات
 • 4: رسیده به گوشی
 • 5: نرسیده به گوشی
 • 6: برگشتی
 • 14: کد وضعیت نامعتبر است

وضعیت دفترچه تلفن

هنگامی که یک وب‌سرویس مربوط به دفترچه تلفن درخواست می‌شود این کدهای وضعیت ممکن است بازگردانده شوند.
 • 0: عملیات با موفقیت انجام شد.
 • 40: رکوردی با این اطلاعات وجود ندارد.
 • 41: دفترچه تلفن با این اطلاعات در حال حاضر موجود است.
 • 42: شماره‌ای ارسال نشده است.
 • 43: عملیات شکست خورد.

سایر کدهای وضعیت

کدهای زیر ممکن است به عنوان وضعیت پاسخ به درخواست وب‌سرویس برگردانده شوند.
 • 1000: اشکال در پایگاه داده.
 • 2000: اشکال در سرور.

وب‌سرویس‌های کاربری

دریافت اعتبار کاربر

برای دریافت اعتبار کاربر از آدرس زیر به همراه نام کاربری و رمز عبور و یا توکن (در هدر) در یک درخواست GET استفاده کنید.


http://185.112.33.62/api/v1/rest/my/credit
     

مقدار برگشتی در صورت موفقیت به شکل زیر خواهد بود.


{
 "status": 200,
 "result":
 {
  "status": ...,
  "value": ...
 }
}
     

کلید status اولیه مشخص می‌کند که ادامه‌ی ساختار جیسون برگردانده شده مطابق انتظار یک ساختار پاسخ صحیح است. کلید result مقادیری را مشخص می‌کند که به عنوان پاسخ این وب‌سرویس دریافت کرده‌اید

مقدار result نیز خود حاوی دو کلید است. کلید status که یا صفر است (به معنای معتبر بدون مقدار کلید value) و یا غیر صفر است که خطای پیش آمده در مورد نامعتبر بودن مقدار value را روشن می‌کند. برای اطلاع از خطای پیش آمده مقدار بازگشتی status را با مقادیری که در بخش قبل توضیح داده شد مقایسه کنید.

در صورت عدم موفقیت، پاسخ برگشت داده شده به صورت زیر است


{
 "status": ...,
 "message": "..."
}
     

مقدار status مطابق با استانداردهای http است. به عنوان مثال مقدار ۴۰۴ به معنای عدم یافت شدن منبع است. مقدار message نیز یک توضیح کمکی است.

دریافت جزئیات کاربر

برای دریافت جزئیات پروفایل کاربر جاری، از آدرس زیر به همراه نام کاربری و رمز عبور و یا توکن (در هدر) در یک درخواست GET استفاده کنید.


http://185.112.33.62/api/v1/rest/my
     

مقدار برگشتی در صورت موفقیت به شکل زیر خواهد بود.


{
 "status": 200,
 "result":
 {
  "status": 0,
  "details":
  {
   "fullname": "..."",
   "company": "...",
   "date": "...",
   "fax": "...",
   "mellicode": "...",
   "shenasname": "...",
   "addr": "...",
   "postcode": "..."
  }
 }
}
     

کلید status اولیه مشخص می‌کند که ادامه‌ی ساختار جیسون برگردانده شده مطابق انتظار یک ساختار پاسخ صحیح است. کلید result مقادیری را مشخص می‌کند که به عنوان پاسخ این وب‌سرویس دریافت کرده‌اید

مقدار result نیز خود حاوی دو کلید است. کلید status که یا صفر است (به معنای معتبر بدون مقدار کلید details) و یا غیر صفر است که خطای پیش آمده در مورد نامعتبر بودن مقدار details را روشن می‌کند. برای اطلاع از خطای پیش آمده مقدار بازگشتی status را با مقادیری که در بخش قبل توضیح داده شد مقایسه کنید.

در صورت عدم موفقیت، پاسخ برگشت داده شده به صورت زیر است


{
 "status": ...,
 "message": "..."
}
     

مقدار status مطابق با استانداردهای http است. به عنوان مثال مقدار ۴۰۴ به معنای عدم یافت شدن منبع است. مقدار message نیز یک توضیح کمکی است.

ثبت کاربر جدید

برای ثبت‌نام کاربر جدید از آدرس زیر در یک درخواست POST با ساختار جیسون اطلاعات ورودی در بدنه‌ی درخواست استفاده کنید.


http://185.112.33.62/api/v1/rest/user/register
{
 "username": "...",
 "password": "...",
 "repeatPassword": "..."
}
     

کلیدهای دیگری نیز وجود دارند که به صورت اختیاری می‌توانید آن‌ها را ارسال کنید. در این صورت یک درخواست کامل به صورت زیر خواهد بود.


{
 "username": "...",
 "password": "...",
 "repeatPassword": "...", 
 "firstName": "...", 
 "lastName": "...", 
 "name": "...", 
 "melliCode": "...", 
 "shShenasname": "...", 
 "postalCode": "...", 
 "phoneNumber": "...", 
 "mobileNumber": "...", 
 "email": "...", 
 "addres": "...", 
 "modir": "...", 
 "package": "...", 
}
     

مقدار برگشتی در صورت موفقیت به شکل زیر خواهد بود.


{
 "status": 200,
 "result": ...
}
     

کلید status اولیه مشخص می‌کند که ادامه‌ی ساختار جیسون برگردانده شده مطابق انتظار یک ساختار پاسخ صحیح است. کلید result مقداری را مشخص می‌کند که به عنوان پاسخ این وب‌سرویس دریافت کرده‌اید

مقدار result یا صفر است (به معنای موفقیت عملیات ساخت کاربر) و یا غیر صفر است که خطای پیش آمده در مورد ساخت کاربر را نشان می‌دهد. برای اطلاع از خطای پیش آمده مقدار بازگشتی status را با مقادیری که در بخش قبل توضیح داده شد مقایسه کنید.

در صورت عدم موفقیت، پاسخ برگشت داده شده به صورت زیر است


{
 "status": ...,
 "message": "..."
}
     

مقدار status مطابق با استانداردهای http است. به عنوان مثال مقدار ۴۰۴ به معنای عدم یافت شدن منبع است. مقدار message نیز یک توضیح کمکی است.

وب‌سرویس‌های ارسال پیامک

ارسال پیامک

برای ارسال پیامک، از آدرس زیر به همراه نام کاربری و رمز عبور و یا توکن (در هدر) در یک درخواست POST استفاده کنید.


http://185.112.33.62/api/v1/rest/sms/send
{
 "from": "...",
 "recipients": [
   "...",
   "..."
 ],
 "message": "...",
 "type": ...
}
     

مقدار برگشتی در صورت موفقیت به شکل زیر خواهد بود.


{
 "status": 200,
 "result":
 {
  "status": ...,
  "id": ...
 }
}
     

کلید status اولیه مشخص می‌کند که ادامه‌ی ساختار جیسون برگردانده شده مطابق انتظار یک ساختار پاسخ صحیح است. کلید result مقادیری را مشخص می‌کند که به عنوان پاسخ این وب‌سرویس دریافت کرده‌اید

مقدار result نیز خود حاوی دو کلید است. کلید status که یا صفر است (به معنای معتبر بدون مقدار کلید id و ارسال موفقیت‌آمیز پیامک) و یا غیر صفر است که خطای پیش آمده در مورد نامعتبر بودن مقدار id را روشن می‌کند. برای اطلاع از خطای پیش آمده مقدار بازگشتی status را با مقادیری که در بخش قبل توضیح داده شد مقایسه کنید.

در صورت عدم موفقیت، پاسخ برگشت داده شده به صورت زیر است


{
 "status": ...,
 "message": "..."
}
     

مقدار status مطابق با استانداردهای http است. به عنوان مثال مقدار ۴۰۴ به معنای عدم یافت شدن منبع است. مقدار message نیز یک توضیح کمکی است.

ارسال پیامک در آینده

برای ارسال پیامک برنامه‌ریزی شده در آینده، از آدرس زیر به همراه نام کاربری و رمز عبور و یا توکن (در هدر) در یک درخواست POST استفاده کنید.


http://185.112.33.62/api/v1/rest/sms/future-send
{
 "from": "...",
 "recipients": [
   "...",
   "..."
 ],
 "message": "...",
 "sendDate": "...",
 "prtrys": "...",
 "sentPeriod": "..."
}
     

مقدار برگشتی در صورت موفقیت به شکل زیر خواهد بود.


{
 "status": 200,
 "result":
 {
  "status": ...,
  "id": ...
 }
}
     

کلید status اولیه مشخص می‌کند که ادامه‌ی ساختار جیسون برگردانده شده مطابق انتظار یک ساختار پاسخ صحیح است. کلید result مقادیری را مشخص می‌کند که به عنوان پاسخ این وب‌سرویس دریافت کرده‌اید

مقدار result نیز خود حاوی دو کلید است. کلید status که یا صفر است (به معنای معتبر بدون مقدار کلید id و ارسال موفقیت‌آمیز پیامک) و یا غیر صفر است که خطای پیش آمده در مورد نامعتبر بودن مقدار id را روشن می‌کند. برای اطلاع از خطای پیش آمده مقدار بازگشتی status را با مقادیری که در بخش قبل توضیح داده شد مقایسه کنید.

در صورت عدم موفقیت، پاسخ برگشت داده شده به صورت زیر است


{
 "status": ...,
 "message": "..."
}
     

مقدار status مطابق با استانداردهای http است. به عنوان مثال مقدار ۴۰۴ به معنای عدم یافت شدن منبع است. مقدار message نیز یک توضیح کمکی است.

ارسال پیامک مبتنی بر الگوی تعریف شده

برای ارسال پیامک بر مبنای الگوی تعریف شده، از آدرس زیر به همراه نام کاربری و رمز عبور و یا توکن (در هدر) در یک درخواست POST استفاده کنید.


http://185.112.33.62/api/v1/rest/sms/pattern-send
{
 "from": "...",
 "recipients": [
   "...",
   "..."
 ],
 "message": {
   "var1": "...",
   "var2": "...",
   ...
 },
 "patternId": ...,
 "type": ...
}
     

مقدار برگشتی در صورت موفقیت به شکل زیر خواهد بود.


{
 "status": 200,
 "result":
 {
  "status": ...,
  "id": ...
 }
}
     

کلید status اولیه مشخص می‌کند که ادامه‌ی ساختار جیسون برگردانده شده مطابق انتظار یک ساختار پاسخ صحیح است. کلید result مقادیری را مشخص می‌کند که به عنوان پاسخ این وب‌سرویس دریافت کرده‌اید

مقدار result نیز خود حاوی دو کلید است. کلید status که یا صفر است (به معنای معتبر بدون مقدار کلید id و ارسال موفقیت‌آمیز پیامک) و یا غیر صفر است که خطای پیش آمده در مورد نامعتبر بودن مقدار id را روشن می‌کند. برای اطلاع از خطای پیش آمده مقدار بازگشتی status را با مقادیری که در بخش قبل توضیح داده شد مقایسه کنید.

در صورت عدم موفقیت، پاسخ برگشت داده شده به صورت زیر است


{
 "status": ...,
 "message": "..."
}
     

مقدار status مطابق با استانداردهای http است. به عنوان مثال مقدار ۴۰۴ به معنای عدم یافت شدن منبع است. مقدار message نیز یک توضیح کمکی است.

ارسال پیامک به شماره‌های دفترچه تلفن

برای ارسال پیامک به همه‌ی شماره‌های یک دفترچه تلفن، از آدرس زیر به همراه نام کاربری و رمز عبور و یا توکن (در هدر) در یک درخواست POST استفاده کنید.


http://185.112.33.62/api/v1/rest/sms/phonebook-send
{
 "from": "...",
 "recipients": [
   "...",
   "..."
 ],
 "bookId": ...,
 "message": "...",
 "type": ...
}
     

مقدار برگشتی در صورت موفقیت به شکل زیر خواهد بود.


{
 "status": 200,
 "result":
 {
  "status": ...,
  "id": ...
 }
}
     

کلید status اولیه مشخص می‌کند که ادامه‌ی ساختار جیسون برگردانده شده مطابق انتظار یک ساختار پاسخ صحیح است. کلید result مقادیری را مشخص می‌کند که به عنوان پاسخ این وب‌سرویس دریافت کرده‌اید

مقدار result نیز خود حاوی دو کلید است. کلید status که یا صفر است (به معنای معتبر بدون مقدار کلید id و ارسال موفقیت‌آمیز پیامک) و یا غیر صفر است که خطای پیش آمده در مورد نامعتبر بودن مقدار id را روشن می‌کند. برای اطلاع از خطای پیش آمده مقدار بازگشتی status را با مقادیری که در بخش قبل توضیح داده شد مقایسه کنید.

در صورت عدم موفقیت، پاسخ برگشت داده شده به صورت زیر است


{
 "status": ...,
 "message": "..."
}
     

مقدار status مطابق با استانداردهای http است. به عنوان مثال مقدار ۴۰۴ به معنای عدم یافت شدن منبع است. مقدار message نیز یک توضیح کمکی است.

ارسال همزمان چندین پیامک مختلف

در صورتی که مایل هستید پیامک‌هایی را برای شماره‌هایی ارسال کنید و متن پیامک‌ها مختلف است می‌توانید از این وب‌سرویس استفاده کنید.
برای ارسال چندین پیامک مختلفه به صورت یکجا، از آدرس زیر به همراه نام کاربری و رمز عبور و یا توکن (در هدر) در یک درخواست POST استفاده کنید.


http://185.112.33.62/api/v1/rest/sms/multiple-send
{
 "fromArray": [ "...", "...", ]
 "recipients": [
  [ "...", "...", ],
  [ "...", "...", ]
 ],
 "messageArray": [ "...", "...", ],
 "typeArray": [ ..., ..., ]
}
     

نکته‌ی مهم در استفاده از این وب‌سرویس این است که تعداد آرایه‌های مختلف ارسال شده باید برابر باشد. مقدار برگشتی در صورت موفقیت به شکل زیر خواهد بود.


{
 "status": 200,
 "result":
 [
  { "status": ..., "id": ... },
  { "status": ..., "id": ... },
  { "status": ..., "id": ... }
 ]
}
     

کلید status اولیه مشخص می‌کند که ادامه‌ی ساختار جیسون برگردانده شده مطابق انتظار یک ساختار پاسخ صحیح است. کلید result مقادیری را مشخص می‌کند که به عنوان پاسخ این وب‌سرویس دریافت کرده‌اید

مقدار result نیز خود حاوی یک آرایه است که در مولفه‌ی آن دارای دو کلید است. کلید status که یا صفر است (به معنای معتبر بدون مقدار کلید id و ارسال موفقیت‌آمیز پیامک) و یا غیر صفر است که خطای پیش آمده در مورد نامعتبر بودن مقدار id را روشن می‌کند. برای اطلاع از خطای پیش آمده مقدار بازگشتی status را با مقادیری که در بخش قبل توضیح داده شد مقایسه کنید.

در صورت عدم موفقیت، پاسخ برگشت داده شده به صورت زیر است


{
 "status": ...,
 "message": "..."
}
     

مقدار status مطابق با استانداردهای http است. به عنوان مثال مقدار ۴۰۴ به معنای عدم یافت شدن منبع است. مقدار message نیز یک توضیح کمکی است.

وب‌سرویس‌های گزارش گیری

دریافت جزئیات آخرین پیامک ارسال شده

برای دریافت جزییات آخرین پیامک ارسال شده، از آدرس زیر به همراه نام کاربری و رمز عبور و یا توکن (در هدر) در یک درخواست GET استفاده کنید.


http://185.112.33.62/api/v1/rest/sms/latest
     

مقدار برگشتی در صورت موفقیت به شکل زیر خواهد بود.


{
 "status": 200,
 "result":
 {
  "status": ...,
  "details":
  {
   "id": ...,
   "message": "...",
   "recipients": [ ... ],
   "from": "...",
   "state": ...,
   "now": "...",
   "time": "..."
  }
 }
}
     

کلید status اولیه مشخص می‌کند که ادامه‌ی ساختار جیسون برگردانده شده مطابق انتظار یک ساختار پاسخ صحیح است. کلید result مقادیری را مشخص می‌کند که به عنوان پاسخ این وب‌سرویس دریافت کرده‌اید

مقدار result نیز خود حاوی دو کلید است. کلید status که یا صفر است (به معنای معتبر بدون مقدار کلید details) و یا غیر صفر است که خطای پیش آمده در مورد نامعتبر بودن مقدار details را روشن می‌کند. برای اطلاع از خطای پیش آمده مقدار بازگشتی status را با مقادیری که در بخش قبل توضیح داده شد مقایسه کنید.

در صورت عدم موفقیت، پاسخ برگشت داده شده به صورت زیر است


{
 "status": ...,
 "message": "..."
}
     

مقدار status مطابق با استانداردهای http است. به عنوان مثال مقدار ۴۰۴ به معنای عدم یافت شدن منبع است. مقدار message نیز یک توضیح کمکی است.

دریافت وضعیت پیامک

هنگامی که پیامک توسط وب‌سرویس ارسال می‌کنید، در صورت موفقیت‌آمیز بودن ارسال، یک شناسه به ازای هر پیامک به شما برگردانده می‌شود
برای دریافت وضعیت پیامک ارسال شده، از آدرس زیر به همراه نام کاربری و رمز عبور و یا توکن (در هدر) در یک درخواست GET استفاده کنید.


http://185.112.33.62/api/v1/rest/sms/status
{
 "idArray": [
  ..., ..., ...
 ]
}
     

مقدار برگشتی در صورت موفقیت به شکل زیر خواهد بود.


{
 "status": 200,
 "result":
 {
  "status": ...,
  "result":
  [
   ..., ..., ...
  ]
 }
}
     

کلید status اولیه مشخص می‌کند که ادامه‌ی ساختار جیسون برگردانده شده مطابق انتظار یک ساختار پاسخ صحیح است. کلید result مقادیری را مشخص می‌کند که به عنوان پاسخ این وب‌سرویس دریافت کرده‌اید

مقدار result نیز خود حاوی دو کلید است. کلید status که یا صفر است (به معنای معتبر بدون مقدار کلید result) و یا غیر صفر است که خطای پیش آمده در مورد نامعتبر بودن مقدار result را روشن می‌کند. برای اطلاع از خطای پیش آمده مقدار بازگشتی status را با مقادیری که در بخش قبل توضیح داده شد مقایسه کنید.

در صورت عدم موفقیت، پاسخ برگشت داده شده به صورت زیر است


{
 "status": ...,
 "message": "..."
}
     

مقدار status مطابق با استانداردهای http است. به عنوان مثال مقدار ۴۰۴ به معنای عدم یافت شدن منبع است. مقدار message نیز یک توضیح کمکی است.

وب‌سرویس‌های دفترچه تلفن

مشاهده‌ی فهرست دفترچه‌های تلفن

برای نمایش همه‌ی دفترچه‌های تلفن کاربر جاری، از آدرس زیر به همراه نام کاربری و رمز عبور و یا توکن (در هدر) در یک درخواست GET استفاده کنید.


http://185.112.33.62/api/v1/rest/my/phonebook
     

مقدار name اختیاری است و در صورتی که ارسال شود، فقط جزئیات مربوط به دفترچه‌ی تلفن با آن نام نشان داده می‌شود. مقدار برگشتی در صورت موفقیت به شکل زیر خواهد بود.


{
 "status": 200,
 "result":
 {
  "status": ...,
  "result":
  [
   "book_id": ...,
   "uname": "...",
   "title": "...",
   "count": ...
  ]
 }
}
     

کلید status اولیه مشخص می‌کند که ادامه‌ی ساختار جیسون برگردانده شده مطابق انتظار یک ساختار پاسخ صحیح است. کلید result مقادیری را مشخص می‌کند که به عنوان پاسخ این وب‌سرویس دریافت کرده‌اید

مقدار result نیز خود حاوی دو کلید است. کلید status که یا صفر است (به معنای معتبر بدون مقدار کلید result) و یا غیر صفر است که خطای پیش آمده در مورد نامعتبر بودن مقدار result را روشن می‌کند. برای اطلاع از خطای پیش آمده مقدار بازگشتی status را با مقادیری که در بخش قبل توضیح داده شد مقایسه کنید.

در صورت عدم موفقیت، پاسخ برگشت داده شده به صورت زیر است


{
 "status": ...,
 "message": "..."
}
     

مقدار status مطابق با استانداردهای http است. به عنوان مثال مقدار ۴۰۴ به معنای عدم یافت شدن منبع است. مقدار message نیز یک توضیح کمکی است.

مشاهده‌ی جزئیات یک دفترچه تلفن مشخص

برای نمایش یک دفترچه تلفن مشخص از کاربر جاری، از آدرس زیر به همراه نام کاربری و رمز عبور و یا توکن (در هدر) در یک درخواست GET استفاده کنید.


http://185.112.33.62/api/v1/rest/my/phonebook/{name}
     

متغیر {name} نام دفترچه‌ی تلفن را مشخص می‌کند.


{
 "status": 200,
 "result":
 {
  "status": ...,
  "result":
  [
   "book_id": ...,
   "uname": "...",
   "title": "...",
   "count": ...
  ]
 }
}
     

کلید status اولیه مشخص می‌کند که ادامه‌ی ساختار جیسون برگردانده شده مطابق انتظار یک ساختار پاسخ صحیح است. کلید result مقادیری را مشخص می‌کند که به عنوان پاسخ این وب‌سرویس دریافت کرده‌اید

مقدار result نیز خود حاوی دو کلید است. کلید status که یا صفر است (به معنای معتبر بدون مقدار کلید result) و یا غیر صفر است که خطای پیش آمده در مورد نامعتبر بودن مقدار result را روشن می‌کند. برای اطلاع از خطای پیش آمده مقدار بازگشتی status را با مقادیری که در بخش قبل توضیح داده شد مقایسه کنید.

در صورت عدم موفقیت، پاسخ برگشت داده شده به صورت زیر است


{
 "status": ...,
 "message": "..."
}
     

مقدار status مطابق با استانداردهای http است. به عنوان مثال مقدار ۴۰۴ به معنای عدم یافت شدن منبع است. مقدار message نیز یک توضیح کمکی است.

ساخت یک دفترچه تلفن جدید

برای ساخت یک دفترچه تلفن جدید برای کاربر جاری، از آدرس زیر به همراه نام کاربری و رمز عبور و یا توکن (در هدر) در یک درخواست POST استفاده کنید.


http://185.112.33.62/api/v1/rest/phonebook
{
 "name": "...",
 "numbers": [ "...", "...", "..." ],
 "flag": "..."
}
     

مقدار برگشتی در صورت موفقیت به شکل زیر خواهد بود.


{
 "status": 200,
 "result":
 {
  "status": ...,
  "id": ...,
 }
}
     

کلید status اولیه مشخص می‌کند که ادامه‌ی ساختار جیسون برگردانده شده مطابق انتظار یک ساختار پاسخ صحیح است. کلید result مقادیری را مشخص می‌کند که به عنوان پاسخ این وب‌سرویس دریافت کرده‌اید

مقدار result نیز خود حاوی دو کلید است. کلید status که یا صفر است (به معنای معتبر بدون مقدار کلید id و ساخته شدن دفترچه تلفن) و یا غیر صفر است که خطای پیش آمده در مورد نامعتبر بودن مقدار id را روشن می‌کند. برای اطلاع از خطای پیش آمده مقدار بازگشتی status را با مقادیری که در بخش قبل توضیح داده شد مقایسه کنید.

در صورت عدم موفقیت، پاسخ برگشت داده شده به صورت زیر است


{
 "status": ...,
 "message": "..."
}
     

مقدار status مطابق با استانداردهای http است. به عنوان مثال مقدار ۴۰۴ به معنای عدم یافت شدن منبع است. مقدار message نیز یک توضیح کمکی است.

حذف یک دفترچه تلفن

برای حذف یک دفترچه تلفن، از آدرس زیر به همراه نام کاربری و رمز عبور و یا توکن (در هدر) در یک درخواست DELETE استفاده کنید.


http://185.112.33.62/api/v1/rest/phonebook/{id}
     

{id} شناسه‌ی دفترچه تلفن است.

مقدار برگشتی در صورت موفقیت به شکل زیر خواهد بود.


{
 "status": 200,
 "result": ...
}
     

کلید status اولیه مشخص می‌کند که ادامه‌ی ساختار جیسون برگردانده شده مطابق انتظار یک ساختار پاسخ صحیح است. کلید result مقادیری را مشخص می‌کند که به عنوان پاسخ این وب‌سرویس دریافت کرده‌اید

مقدار result نیز یا صفر است (به معنای حذف شدن دفترچه تلفن) و یا غیر صفر است که خطای پیش آمده در هنگام انجام عملیات را نشان می‌دهد. برای اطلاع از خطای پیش آمده مقدار بازگشتی status را با مقادیری که در بخش قبل توضیح داده شد مقایسه کنید.

در صورت عدم موفقیت، پاسخ برگشت داده شده به صورت زیر است


{
 "status": ...,
 "message": "..."
}
     

مقدار status مطابق با استانداردهای http است. به عنوان مثال مقدار ۴۰۴ به معنای عدم یافت شدن منبع است. مقدار message نیز یک توضیح کمکی است.

دریافت شماره‌های یک دفترچه تلفن

برای دریافت شماره‌های یک دفترچه تلفن، از آدرس زیر به همراه نام کاربری و رمز عبور و یا توکن (در هدر) در یک درخواست GET استفاده کنید.


http://185.112.33.62/api/v1/rest/phonebook/{id}/number
     

{id} شناسه‌ی دفترچه تلفن است.

مقدار برگشتی در صورت موفقیت به شکل زیر خواهد بود.


{
 "status": 200,
 "result":
 [
  "status": ...,
  "result":
  [
   { "number_id": ..., "number": "..." },
   { "number_id": ..., "number": "..." },
   { "number_id": ..., "number": "..." }
  ]
 ]
}
     

کلید status اولیه مشخص می‌کند که ادامه‌ی ساختار جیسون برگردانده شده مطابق انتظار یک ساختار پاسخ صحیح است. کلید result مقادیری را مشخص می‌کند که به عنوان پاسخ این وب‌سرویس دریافت کرده‌اید

مقدار result نیز خود حاوی دو کلید است. کلید status که مشخص می‌کند کلید دوم حاوی داده‌های معتبر یا نامعتبر است. این کلید یا صفر است (به معنای معتبر بودن مقادیر result) و یا غیر صفر است که نامعتبر بودن result و خطای پیش آمده در هنگام انجام عملیات را نشان می‌دهد. برای اطلاع از خطای پیش آمده مقدار بازگشتی status را با مقادیری که در بخش قبل توضیح داده شد مقایسه کنید.

در صورت عدم موفقیت، پاسخ برگشت داده شده به صورت زیر است


{
 "status": ...,
 "message": "..."
}
     

مقدار status مطابق با استانداردهای http است. به عنوان مثال مقدار ۴۰۴ به معنای عدم یافت شدن منبع است. مقدار message نیز یک توضیح کمکی است.

افزودن شماره به یک دفترچه تلفن

برای درج شماره‌های جدید در یک دفترچه تلفن، از آدرس زیر به همراه نام کاربری و رمز عبور و یا توکن (در هدر) در یک درخواست POST استفاده کنید.


http://185.112.33.62/api/v1/rest/phonebook/{id}/number
{
 "numbers": [ "...", "...", "..." ],
 "flag": "..."
}
     

{id} شناسه‌ی دفترچه تلفن است.

مقدار برگشتی در صورت موفقیت به شکل زیر خواهد بود.


{
 "status": 200,
 "result": ...
}
     

کلید status اولیه مشخص می‌کند که ادامه‌ی ساختار جیسون برگردانده شده مطابق انتظار یک ساختار پاسخ صحیح است. کلید result مقادیری را مشخص می‌کند که به عنوان پاسخ این وب‌سرویس دریافت کرده‌اید

مقدار result یا صفر است (به معنای موفقیت عملیات) و یا غیر صفر است که خطای پیش آمده در هنگام انجام عملیات را نشان می‌دهد. برای اطلاع از خطای پیش آمده مقدار بازگشتی status را با مقادیری که در بخش قبل توضیح داده شد مقایسه کنید.

در صورت عدم موفقیت، پاسخ برگشت داده شده به صورت زیر است


{
 "status": ...,
 "message": "..."
}
     

مقدار status مطابق با استانداردهای http است. به عنوان مثال مقدار ۴۰۴ به معنای عدم یافت شدن منبع است. مقدار message نیز یک توضیح کمکی است.

حذف شماره از یک دفترچه تلفن

برای حذف چند شماره‌ از یک دفترچه تلفن، از آدرس زیر به همراه نام کاربری و رمز عبور و یا توکن (در هدر) در یک درخواست DELETE استفاده کنید.


http://185.112.33.62/api/v1/rest/phonebook/{id}/number
{
 "numbers": [ "...", "...", "..." ],
 "flag": "..."
}
     

مقدار برگشتی در صورت موفقیت به شکل زیر خواهد بود.


{
 "status": 200,
 "result": ...
}
     

کلید status اولیه مشخص می‌کند که ادامه‌ی ساختار جیسون برگردانده شده مطابق انتظار یک ساختار پاسخ صحیح است. کلید result مقادیری را مشخص می‌کند که به عنوان پاسخ این وب‌سرویس دریافت کرده‌اید

مقدار result یا صفر است (به معنای موفقیت عملیات) و یا غیر صفر است که خطای پیش آمده در هنگام انجام عملیات را نشان می‌دهد. برای اطلاع از خطای پیش آمده مقدار بازگشتی status را با مقادیری که در بخش قبل توضیح داده شد مقایسه کنید.

در صورت عدم موفقیت، پاسخ برگشت داده شده به صورت زیر است


{
 "status": ...,
 "message": "..."
}
     

مقدار status مطابق با استانداردهای http است. به عنوان مثال مقدار ۴۰۴ به معنای عدم یافت شدن منبع است. مقدار message نیز یک توضیح کمکی است.

نمونه کدها

زبان‌های برنامه‌نویسی
فریمورک‌ها و سیستم‌های مدیریت محتوا